Doporučené výšky ohradníků

Elektrický ohradník je systém, kdy musí být všechny prvky dobře instalovány. I velmi dobře sestavný ohradník nemusí vždy stoprocentně zabránit úniku zvířat například při jejich splašení. Proto je nutné, v případě, kdy je ohrada vedena v blízkosti frekventovaných komunikací, doplnit elektrický ohradník pevnou ohradou.